Konsultacje, pomoc oraz wsparcie psychologiczne osób konsekrowanych

Prowadzimy badania psychologiczne, psychoedukację, wspracie, pomoc oraz konsultacje dla osób poszukujących swojej "życiowej drogi", w tym dla osób - kandydatów do życia konsekrowanego.

Opieka psychologiczna w tym zakresie może obejmować różne moduły:

- diagnostyka potencjału intelektualnego, osobowościowego, psychologiczna ocena dojrzałości a także motywacji do podjęcia stanu duchownego

- pomoc, wsparcie i konsultacje psychologiczne dla osób, które oczuwają powołanie do życia konsekrowanego, poszukują swojej drogi życiowej, odczuwają rozterki oraz wątpliwości związane z posłannictwem

- pomoc, terapia psychologiczna osób duchownych posiadających trudności natury psychologicznej

-  weryfikacja psychologicznych aspektów funkcjonowania grupy seminaryjnej, zakonnej - w tym diagnoza ewentualnych zaburzeń psychicznych jednostek

- analiza potencjału twórczego w parafii,  konceptualne rozwiązania problemów rozwojowych na tle wydarzeń historycznych danej społeczności lokalnej 

Współpracujemy z różnymi instytucjami kościelnymi oraz osobami prywatnymi w ww. zakresie.

Zaufało nam już wielu.

Zapraszamy do współpracy !

powrót do strony głównej

.